(ប្រុស) I. សូរសៀងបទភ្លេង ចាប់ផ្តើមប្រគំ
លាន់ឮរងំ ក្នុងពេលរាត្រី ។ទិវាសមុទ្រ កោះកុងមេត្រី
មានក្រុមតន្ត្រី រាំលេងកំសាន្ត។

II. បងសូមអញ្ជើញ ស្រស់ស្រីកណ្យាណ
ឡើងរាំកុំខាន ជាគូនឹងបង ។

ហេតុអ្វីធ្វើមុខ ក្រញ៉ូវនួនល្អង
ភក្រ្តជូរកន្លង មានអ្វីខ្លាចក្រែង?

ឬក៏ពៅព្រួយ ចិន្តាចំបែង
គ្មានអ្នកប្រលែង ពាលពៅពេញចិត្ត?

(ស្រី) III. មិនថ្វីទេបង រាំឱ្យស្នាលស្និទ្ធ
រៀមកុំកៀកកិត ប៉ះពិតពីក្រោយ។

(II.និង III. សារឡើងវិញ ៣ដង បន្ទាប់ពីភ្លេងលេង)

សិលា ១៤ ធ្នូ ២០១៤

ប្រភពរូបភាពៈ www.youtube.com

 

mqdefault
Advertisements